Info tabla

KAKO NAPISATI MOTIVACIONO PISMO ZA PRIJAVU ZA POSAO?

Kako napisati motivaciono pismo?

Postalo je već uobičajena praksa, može se reći i poslovna kultura, da se u prijavi za posao pored Vaše biografije, i druge dokumentacije koju poslodavac zahteva, poslodavcu šalje i motivaciono pismo, sa njim prijava izgleda ozbiljna, potpuna i kompletna. Šta je motivaciono pismo i kako bi trebalo da izgleda, pokušaćemo da Vam približimo u ovom tekstu.

Motivaciono pismo predstavlja pismo, odnosno dokument koji treba da se šalje zajedno sa Vašom biografijom(CV) pri konkurisanju za određena radna mesta. U motivacionom pismu Vi predstavljate sebe i upoznajete poslodavca sa Vama. Ono što bi trebalo da se postigne motivacionim pismom, je pre svega približavanje Vašeg profila i CV poslodavcu, svojevrsni uvod i priprema za čitanje biografije(CV). U njemu bi trebalo da se naznače Vaši kvaliteti, mogućnosti, sposobnosti ali naročito Vaša prethodna radna iskustva kao i odrđene aktivnosti i preferencije kojima se na primer bavite, a koji su svi zajedno od značaja za radno mesto i poziciju za koju se prijavljujete. Uloga motivacionog pisma je da razjasni i dopuni činjenice iz Vaše biografije. Ovo pismo treba jasno da predstavi visok nivo interesovanja i znanja koji posedujete za tu konkretnu poziciju.

Motivaciono pismo je Vaša prilika da na najbolji mogući način ubedite poslodavca da Vas pozove na intervju i zaposli. U njemu treba istaći i predstaviti Vaše mogućnosti i veštine i objasniti zašto su baš one značajne za poziciju za koju se prijavljujete. Još jednom napominjemo ako je moguće potrebno je istaći prethodna radna iskustva koja posedujete a imaju veze, ista su ili slična sa poslom za koji se prijavljujete.

Ukratko, kroz motivaciono pismo predstavite sebe u najboljem svetlu, ali i naglasite zašto ste baš zainteresovani za posao, za njihovu kompaniju, i za pozivciju za koje se prijavljujete, i zašto ste baš Vi pravi kandidat za to mesto, i naravno naglasite Vaša iskustva, znanja i veštine vezane za posao za koji se prijavljujete.

Ovo pismo ne treba da bude predugačko, najviše jedna strana, ali je sasvim dovoljno i manje. Ako nemate inspiraciju ili vremena, u svega par rečenica možete pogoditi suštinu, i poslodavcu staviti do znanja sve ono što mislite da je potrebno da zna o Vama kao kandidatu. Ukratko, predstavite se, napišite ko ste, koliko godina imate, odakle ste, i zašto ste pogodni za određeni posao.

U prvom pasusu navedite razlog obraćanja i naziv pozicije za koju se prijavljujete, kao i lokaciju za koju se prijavljujete, ukoliko poslodavac ima više lokacija. Pre kraja pisma najavite svoju spremnost da se predstavite i lično, i pozovite ih da Vas kontaktiraju ukoliko imaju dodatnih pitanja. Pismo počinjetete sa poštovani/a gospodine / gospođo, (ime i prezime ukoliko znate), a završavate sa Srdačan pozdrav ili S poštovanjem, (pa Vaše ime i prezime).

Napominjemo da ako motivaciono pismo pišete za poslodavca koji je u inostranstvu, pismo mora biti na jeziku zemlje iz koje je poslodavac. Naša preporuka je da ukoliko ne govorite skroz tečno i odlično taj jezik, pismo prevedete kod profesionalnog prevodioca ili osobe koja perfektno govori potreban jezik. Pismo mora biti napisano profesionalno i tačno da bi dalo utisak ozbiljnosti prijave. Takođe naša preporuka je da pismo kao i ostalu dokumentaciju koja je potrebna za prijavu, prevedete u nekoj od renomiranih škola stranih jezika koje profesionalno nude usluge prrevođenja a kada je potrebno i sudskog pečata.

Pročitaj i ovo...