Postavljač cevi

Stalni radni odnos Švica AXENT d.o.o.

– Ugradnja, polaganje, montaža, merenje, savijanje, upogibanje, rezanje, spajanje cevi,(vodovod, centralno grijanje, …)

– Čitanje nacrta

– Zavarivanje

Poznavanje nemačkog jezika

Ako ste zainteresirani nam pošaljite vaš CV- EUROPASS.

  • Ova pozicija je popunjena!