IZVRŠNI DIREKTOR (GENERALNI MENADŽER) M/Ž

Stalni radni odnos Herceg Novi, Crna Gora Partners and Orka

ZADACI RADNOG MESTA:

– Kreira i sprovodi planove na mesečnom i godišnjem nivou i nadgleda njihovo ostvarivanje, a u cilju postizanja što boljih rezultata

– Strateško planiranje i tržišno pozicioniranje kompanije

– Upravljanje izradom godišnjeg budžeta

– Obezbeđivanje materijalnih, tehničkih i drugih sredstava za rad i staranje o racionalnom trošenju istih

– Pronalaženje adekvatnih konsultanata, eksternih saradnika, partnera, kao i dogovaranje uslova

– Operativno planiranje, koordinacija i praćenje svih segmenata poslovanja kompanije

– Praćenje uspešnosti realizacije svih ugovora i izveštavanje o rezultatima istih
– Razvoj poslovanja i kreiranje novih kanala prodaje i plasmana usluga koje pruža kompanija

– Saradnja sa izvršnim organima lokalne samouprave na dobijanju dozvola za gradnju

– Upravljanje troškovima u saradnji sa top menadžmentom organizacije
– Monitoring kretanja konkurentskih kompanija iste ili srodne delatnosti

USLOVI:

– VII stepen obrazovanja / VSS

– Radno iskustvo, min 3 godine, na rukovodećim pozicijama (poželjno u građevinskim firmama)

– Istaknute menadžerske sposobnosti

– Stečeni kontakti u građevinskoj delatnosti

– Stečeni kontakti u državnim institucijama, kao i u lokalnim samoupravama

– Visok stepen organzovanosti, sposobnost brzog i analitičkog zaključivanja

– Poznavanje propisa i zakona koji se tiču građevinarstva

– Poznavanje finansija

– Ehgleski jezik

– Vozačka dozvola, B ktg

GARANTUJEMO:

– Kreativan i dinamičan posao

– Odlično radno okruženje

– Korektan odnos prema zaposlenima i visok stepen kolegijalnosti

– Visokokotirajuća zarada

Ovde se prijavite za posao zaposlenje@partners-orka.co.rs