Mesar u Sloveniji

Stalni radni odnos Slovenija Salax d.o.o.

Zahtevi:

Urednost i savesnost na poslu,
održavanje čiestoće radnih stolova i strojeva,
rad na visini.

Uslovi rada:

Obežbeđen obrok i plaćeni troškovi prevoza,
izrada radne i boravišne dozvole u Sloveniji,
rad u jutarnjoj smeni.
Dužnosti:

Rezanje i prerada mesa u mesne proizvode,
priprema mašina i radnog pribora,
rad u klaonici.

Vaše prijave možete poslati na e-mail adresu [email protected] ili tel. broj 00 386 40 151 530 (viber).

Ovde se prijavite za posao info@salax.si