Posao u Nizozemska – Montiranje skela

Posao u Nizozemska – Montiranje skela