Potrebne žene za posao u inostranstvu

Rad na određeno vreme Nemačka KD Boska Palic

Tražimo žene sa poznavanjem Nemačkog jezika za brigu o starijoj osobi. Posao je preko Nemačke kompanije i redovno ste prijavljeni. Dovoljan je hrvatski, srpski ili bosanski pasoš. Osiguravamo prevoz i prijem radnika u Nemačkoj. Nikakvo plaćenje agenciji pre odlaska. Plaća se nakon prijema plate. Osigurani stan, hrana i redovna plata. Za kandidate ćemo obaviti obuku prije odlaska bez naplate. Poželjno poznavanje Njemačkog jezika ali nije uslov.

Plata: 1200€

Ovde se prijavite za posao mlados2002@yahoo.com